Leiebetingelser

VILKÅR FOR LEIE AV RØYKÅS VELFORENINGS LOKALE

Oppdatert 06.04.2022.

1. LEIETAKER

Ansvarlig leietaker må være minimum 25 år.

Dersom leietaker er yngre enn 25 år forbeholder velforeningen seg retten til å kansellere reservasjonen umiddelbart. Eventuelle tap velforeningen lider som følge av dette kan bli krevet dekket av leietaker.

Leieavtalen er personlig og kan ikke overdras til andre. Fremleie er ikke tillatt.

Ansvarlig leietaker plikter å være til stede under hele arrangementet.

2. LOKALET

Lokalet er ca. 175 kvm. m/kjøkken, toaletter og garderobe.

Kjøkkenet inneholder alt nødvendig utstyr som glass, service, bestikk etc. for 80 personer.

Lokalet har et toalett i 1. etasje og to toaletter i underetasjen. Toalettpapir og tørkerull finnes i skap på kjøkkenet.

3. RYDDING OG RENGJØRING


Leietaker overtar selskapslokalet i rengjort stand og overleverer lokalene med inventar/utstyr i samme stand som ved leieforholdets begynnelse.

Leietaker plikter å rengjøre kjøkken, servise og bestikk samt opprydning av lokalet. Det presiseres at oppvaskmaskinen er en steamer, og at alt som skal vaskes i denne må være godt skylt og uten matrester før det vaskes.

Pappduker, ballonger og annen pynt skal ikke settes igjen i lokalet.

Leietaker plikter å tørke av bord og stoler, samt å sette dette tilbake på plass slik det sto ved

overtakelsen.

Søppelsekk skal legges ut i søppelbeholder. Papp og papir skal kastes i beholder med grønt lokk.

Det skal kun kastes en søppelsekk pr. arrangement. Ekstra søppelsekker bør kjøpes ved mange gjester - se https://roaf.no/ditt-avfall/privat/ekstrasekken/.

Flasker og bokser skal ikke kastes i søppelkassen, men tas med av leietaker.

Dersom annet søppel hensettes av leietaker på velforeningens eiendom vil dette bli fjernet for leietakers regning, minimum kr 500 inkl.mva. vil bli fakturert leietaker.

Leietaker plikter å ta ut kontakten til kaffetrakter, samt å sørge for at kjøleskap / fryser er tømt og rengjort.

Når lokalet forlates plikter leietaker å slå av ventilasjonsanlegget og oppvaskmaskinen. Varmepumpen skal ikke skrus av ved leie i perioden oktober - april, men settes på 18 grader.

Normal gulvvask er inkludert i leieavgiften og besørges av utleier. Søl etter brus, øl, vin, mat ol. anes ikke for å være normal gulvvask. Kostnader for vask av dette vil bli fakturert leietaker etter medgått tid for vaskepersonalet, minimum kr 500 inkl.mva. Tilsvarende gjelder for fjerning av mat i kjøleskapet samt fjerning av søppel utenfor velhuset.

4. ORDENSREGLER FOR MEDLEMMER AV RØYKÅS VELFORENING

Dører og vinduer må være lukket når det spilles musikk eller særlig støyende aktivitet.

Musikken skal dempes slik at naboer ikke forstyrres kl 23.00.

Det vil si at musikk og støy ikke skal høres på utsiden av velhuset.

Musikk og annen støyende aktivitet skal være avsluttet senest kl. 01.30 fredag/lørdag (Politivedtekter).

Huset skal være tømt for festdeltakere senest kl. 02.00 fredag/lørdag. Leietaker plikter å påse at lokalet forlates i forsvarlig stand og at det ikke oppholder seg personer i lokalet.

Øvrige dager skal musikken avsluttes kl. 22.00 og lokalene tømt kl. 22.30

Unødig støy på området utenfor velhuset må unngås.

Røyking innendørs er ikke tillatt. Benytt askebeger utenfor velhuset.

Fakkelbokser skal ikke settes på rekkverket eller trappen grunnet stor brannfare.

Leietaker er ansvarlig for at det ikke blir begått hærverk på bygning, uteområder, inventar

eller utstyr.

Parkering må skje på velforeningens parkeringsplass (utenfor gjerdet, ikke på fotballbanen).

Det er ikke tillatt å parkere på innsiden av gjerdet. For evt. varelevering kan man kjøre gjennom porten.

Leietaker og vedkommende gjester plikter å oppføre seg hensynsfullt ovenfor lokalet og naboene.

Inngangsdøren skal ikke stå åpen over tid ved leie av lokalet i perioden oktober – april.


5. ORDENSREGLER FOR ØVRIGE LEIETAKERE (IKKE MEDLEMMER AV RØYKÅS VELFORENING)

Dører og vinduer må være lukket når det spilles musikk eller særlig støyende aktivitet.

Huset skal være tømt for festdeltakere senest kl. 23.00 fredag/lørdag. Leietaker plikter å påse at lokalet forlates i forsvarlig stand og at det ikke oppholder seg personer i lokalet.

Øvrige dager skal musikken avsluttes kl. 22.00 og lokalene tømt kl. 22.30

Unødig støy på området utenfor velhuset må unngås.

Røyking innendørs er ikke tillatt. Benytt askebeger utenfor velhuset.

Fakkelbokser skal ikke settes på rekkverket eller trappen grunnet stor brannfare.

Leietaker er ansvarlig for at det ikke blir begått hærverk på bygning, uteområder, inventar

eller utstyr.

Parkering må skje på velforeningens parkeringsplass (utenfor gjerdet, ikke på fotballbanen).

Det er ikke tillatt å parkere på innsiden av gjerdet. For evt. varelevering kan man kjøre gjennom porten.

Leietaker og vedkommende gjester plikter å oppføre seg hensynsfullt ovenfor lokalet og naboene.

Inngangsdøren skal ikke stå åpen over tid ved leie av lokalet i perioden oktober – april.

6. SKADER, ERSTATNING, BETALING, OVERTAKELSE

Ved brudd på ordensregler (som f.eks. spilling av musikk etter kl 01:30 i helgen eller annen sjenerende atferd) forbeholder Røykås Vel seg retten til å fakturere leietaker for et beløp oppad begrenset til leiebeløpet.


Ved skader på inventar og bygningsmasse forbeholder velforeningen seg retten til å holde leietaker ansvarlig for det økonomiske tapet skadene påfører velforeningen.

Private leietakere plikter å betale forskuddsvis leie via velforeningens betalingsløsning. Leien skal være på velforeningens konto senest to dager før overlevering av lokalet. Overtakelse av lokalet foregår ved at leietaker mottar en e-post med koden til dørlåsen, og eventuell annen nødvendig informasjon. Bedrifter og organisasjoner kan få faktura for leieforholdet om ønskelig.


Lenke til betalingsside: betaling.roykas.no


Betaling av øvrige krav eller leieavgift som skal faktureres etterskuddsvis, skal skje med 14 dagers forfall. Ved betaling senere enn dette påløper vanlig forsinkelsesrente og eventuelle inkasso- og innkrevingsgebyrer. Dersom faktura ikke er betalt til forfall vil den bli oversendt innkreving uten ytterligere varsel.


6. AVBESTILLING

Ved avbestilling gjelder følgende gebyr:

Avbestilling inntil en måned før dato for leie – 50% av leiesummen.

Avbestilling fra en måned før og frem til dato for leie – 100% av leiesummen.

Beløpet vil bli fakturert leietaker når avbestilling er mottatt, med 14 dagers forfall.