Om oss

Område

Røykås Velforening er for beboere i:

  • Vestaveien

  • Østaveien

  • Sønnaveien

  • Røykås Terrasse

  • Lysåskroken

  • Østlifaret

Bakgrunn

Røykås velforening består av et styre, og flere ulike komiteer som arbeider for at Røykås skal være et godt og attraktivt sted å bo. Ved hjelp av frivillig innsats opp gjennom årene har velforeningen et stort og fint velhus med uteområder som vi disponerer. Her ligger det utallige muligheter, det er opp til oss beboere hva vi ønsker å gjøre.

Opp gjennom årene har ulike komiteer arrangert alt fra skirenn for barn til oktoberfest for voksne. Skøytebanen som har lang tradisjon er det banekomiteen som lager, alt på dugnad av ivrige foreldre.

For å inspirere kan vi nevne ting som de ulike komiteene kunne gjennomført. Bridgekveld, Grand Prix fest eller fotballkamper (vi har stort lerret i festsalen), dataparty for barn, danseskole, fotballcup, skøytedag, osv. The sky is the limit.

Uteområdene har sett bedre dager, her ligger det også mange muligheter, alt fra ballbinge til utendørsgym.

Styret som administrerer velforeningen trenger også nye personer som vil ta del i litt enkelt administrativt arbeid. Vi ønsker at styret fra nå av kun skal ta seg av det administrative, også vil de ulike komiteer har ansvaret for de ulike aktiviteter.

Velhuset rommer i dag som kjent en barnehage, og et festlokale som leies ut. Medlemmer av velforeningen får rimeligere leie.

Vi håper alle beboere vil melde seg inn og betale årskontigenten til velforeningen. Jo flere vi er, jo sterkere er vi!