Medlemskap

Meld deg inn i Røykås Velforening

Område

Røykås Velforening er for beboere i:

  • Vestaveien

  • Østaveien

  • Sønnaveien

  • Røykås Terrasse

  • Lysåskroken

  • Østlifaret

Innmelding

Meld deg inn i velforeningen for å støtte arbeidet for områdets beste. Vi håper alle husstander vil melde seg inn slik at vi får en sterk og levende forening, samt større innflytelse når vi representerer området i ulike saker som har vært og garantert vil komme i fremtiden. Medlemmer har per i dag rabatter på leie av velhuset, og i fremtiden vil det muligens kun være utleie til velforeningens medlemmer.

Betal via Bank eller Vipps. (Bankbetaling kan kun benyttes av pensjonister - alle andre må bruke Vipps)

Medlemskap for 1 kalenderår koster:

Husstand: 300,-
Pensjonist/ufør: 150,-

Bank

Kontonummer: 0532 15 85223

Merk faktura med ditt navn og adresse.
Bank kan kun benyttes av pensjonist/ufør.

Vipps

Gå til betaling.roykas.no og velg og betal for riktig medlemskap. Navn og adresse oppgis som del av betalingsprosessen.